Breast Surgery

ศัลยกรรมหน้าอก (เคสแก้ไข)

รู้สึกมั่นใจกับหน้าอกที่มีรูปทรงสวยงามและเป็นธรรมชาติ

ศัลยกรรมหน้าอก (เคสแก้ไข)

ศัลยกรรมหน้าอก (เคสแก้ไข) ของ DA

รู้สึกมั่นใจกับหน้าอกที่มีรูปทรงสวยงามและเป็นธรรมชาติ

  • ระยะเวลาการผ่าตัด ประมาณ 2 ช.ม.
  • วิธีการวางยา วางยาสลบ