Breast Surgery

วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับศัลยกรรมหน้าอก

วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับศัลยกรรมหน้าอก

วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับศัลยกรรมหน้าอกของ DA

การศัลยกรรมหน้าอกรูปทรงหยดน้ำของ DA คือ การศัลยกรรมหน้าอกของ DA จะทำการเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับคนไข้มากที่สุด ผ่านการตรวจหน้าอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonography) ตรวจวัดดัชนีมวลกายด้วยเครื่อง In-Body ผ่าตัดศัลยกรรมโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญและประสบการณ์สูง ลอกเนื้อเยื่อและผิวหนังด้วยความแม่นยำเพื่อทำการเสริมวัสดุผ่านการส่องกล้อง Endoscope Full HD ความละเอียดสูง โดยใช้ระบบการเสริมวัสดุแบบปลอดเชื้อ
1. ขนาดและรูปทรงหน้าอกที่ดูเป็นธรรมชาติ
2. รู้สึกมั่นใจ !!!

เทคนิคการศัลยกรรมหน้าอก

1. การแก้ปัญหาด้านรูปทรง

เป็นการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้รูปทรงหน้าอกที่สมบูรณ์แบบที่สุด วัสดุที่เสริมเข้าไปต้องได้องศาที่สวยงาม มุมเอียงระหว่างหัวนมและเส้นใต้เต้านมเป็น 45 องศา และมุมระหว่างหัวนมและร่างกายส่วนบนต้องทำมุม 90 องศา

2. การแก้ปัญหาด้านความรู้สึก

เนื้อเยื่อรอบวัสดุยิ่งบาง ยิ่งทำให้รู้สึกเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสรรค์หน้าอกให้เป็นธรรมชาติ ต้องทำการเสริมวัสดุผ่านระบบปลอดเชื้อ

3. การแก้ปัญหาด้านเจ็บปวด

เพื่อลดความเจ็บปวด การลอกเนื้อเยื่อและผิวหนังต้องทำด้วยความละเอียดอ่อน ผ่านการส่องกล้อง Endoscope ในการจัดการพื้นที่สำหรับการเสริมวัสดุ

ขั้นตอนการศัลยกรรมหน้าอกของ DA

 • STEP 01
  การปรึกษา
  ทำการปรึกษาและวางแผนการผ่าตัดให้เหมาะสมสำหรับคนไข้เป็นรายบุคคลแบบ 1:1
 • STEP 02
  การผ่าตัด
  ทำการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญและประสบการณ์สูง
 • STEP 03
  การพักฟื้น
  ทำการดูแลรักษาภายในโรงพยาบาล เพื่อผลการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบ
 • STEP 04
  การรักษาหลังการผ่าตัด
  ทำการรักษาอย่างเป็นระบบ และมีความเป็นมืออาชีพสูง