Eyes Surgery

ศัลยกรรมตาแบบ Image
(Image Eyelid Surgery)

ศัลยกรรมตาแบบ Image ของ DA ( DA Image Eyelid Surgery) จะทำการวิเคราะห์สัดส่วนตา ภาพรวมของใบหน้า
และระยะห่างระหว่างตาทั้ง 2 ข้าง เพื่อทำการออกแบบตาให้สวยงามเหมาะกับใบหน้า

ศัลยกรรมตาแบบ Image (Image Eyelid Surgery)

ศัลยกรรมตาแบบ Image (Image Eyelid Surgery)

ศัลยกรรมตาแบบ Image ของ DA ( DA Image Eyelid Surgery) จะทำการวิเคราะห์สัดส่วนตา ภาพรวมของใบหน้า และระยะห่างระหว่างตาทั้ง 2 ข้าง เพื่อทำการออกแบบตาให้สวยงามเหมาะกับใบหน้า

ขั้นตอนการทำศัลยกรรมตาแบบ Image (Image Eyelid Surgery)

 • POINT 01. วิเคราะห์สัดส่วนที่สวยงามที่สุด ระยะห่างระหว่างตาทั้งสองข้าง และภาพรวมของใบหน้า
 • POINT 02. วางแผนการผ่าตัดที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละบุคคลและทำการผ่าตัด
 • POINT 03. สร้างสรรค์ตาที่สวยงามเหมาะสมที่สุดสำหรับคนไข้

ศัลยกรรมตาแบบ Image ของ DA (DA Image Eyelid Surgery) คืออะไร?

ภาพรวมของภาพลักษณ์จะขึ้นอยู่กับดวงตาเป็นหลัก โดยพิจารณาจากความสมดุลของใบหน้า ซึ่งแต่ละคนจะมีความเหมาะสมกับดวงตาที่แตกต่างกันออกไป บางคนเหมาะกับดวงตาที่ดูกลมโต แต่บางคนก็เหมาะกับดวงตาที่ดูที่เป็นธรรมชาติ
การศัลยกรรมตาแบบ Image (Image Eyelid Surgery) จะทำการวิเคราะห์สัดส่วนของตา ภาพรวมองค์ประกอบใบหน้าและรูปหน้า พร้อมทั้งระยะห่างระหว่างดวงตาทั้งสองข้างและจมูก เพื่อทำการออกแบบเส้นตาที่แม่นยำและเหมาะสมสำหรับดวงตา

 • BEFORE
 • AFTER

เพื่อดวงตาที่สวยงามสมบูรณ์แบบ ศัลยกรรมตาแบบ Image ของ DA (DA Image Eye Surgery)

STEP 1 > คิดคำนวณและวิเคราะห์หาดวงตาที่สวยงามเหมาะสมสำหรับคนไข้ โดยการพิจารณาจากสัดส่วนใบหน้า ความยาวของดวงตา และระยะห่างระหว่างจมูก

01. สัดส่วนที่สวยงามที่สุดของดวงตาคือ ความยาวของตาทั้งสองข้าง และระยะห่างระหว่างตาต้้องได้สัดส่วน 1:1 (ตามรูป)

02. ความยาวของตาและระยะห่างระหว่างตาทั้งสองข้างควรมีความยาวตั้งแต่ 30 - 45 มิลลิเมตร

03. มุมหัวตาต้องตั้งตรงกับข้างจมูก (ตามรูป)

STEP 2 > เลือกรูปทรงของตาที่เหมาะกับดวงตา

01. พิจารณาจากเส้นตา

02. พิจารณาจากความหนาของเส้นตา

ขั้นตอนการศัลยกรรมตาแบบ Image ของ DA (DA Image Eyelid Surgery)

 • STEP 01
  วิเคราะห์ภาพรวมของใบหน้าและดวงตาทั้งสองข้าง
 • STEP 02
  วางแผนการผ่าตัดเพื่อสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับใบหน้าและดวงตา
 • STEP 03
  ทำการผ่าตัดอย่างปลอดภัยและถูกต้องแม่นยำ