Eyes Surgery

ศัลยกรรมตาแบบเย็บ

เส้นตาที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ ราวกับมีมาตั้งแต่เกิด

ศัลยกรรมตาแบบเย็บ / ศัลยกรรมตาแบบกรีด / ศัลยกรรมปรับกล้ามเนื้อตา

ศัลยกรรมตาแบบเย็บ

เส้นตาที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ ราวกับมีมาตั้งแต่เกิด

 • ระยะเวลาการผ่าตัด ประมาณ 2 ช.ม.
 • วิธีการวางยา วางยาชาเฉพาะส่วน
 • นอนโรงพยาบาล 3 - 5 วัน หลังการผ่าตัด
 • ตัดไหม 2 - 3 วันหลังการผ่าตัด
 • ระยะเวลาพักฟื้น 2 ครั้ง

ศัลยกรรมตาแบบเย็บของ DA

 • POINT 01. วิธีการศัลยกรรมแบบเย็บของ DA จะทำการเย็บทั้งหมด 7 จุด
 • POINT 02. เส้นตาชัดและดูเป็นธรรมชาติ
 • POINT 03. เนื้อเยื่อบริเวณดวงตาเสียหายน้อย ฟื้นตัวไว
 • POINT 04. มีรอยแผลเป็นน้อยมากถึงไม่มีเลย

ศัลยกรรมตาแบบเย็บของ DA คืออะไร?

การศัลยกรรมตาแบบเย็บ เป็นวิธีการที่ไม่ผ่านการกรีดบริเวณเปลือกตา แต่จะใช้วิธีการผูกปมเพื่อสร้างสรรค์ตาสองชั้นที่ดูเป็นธรรมชาติ
วิธีการศัลยกรรมตาแบบเย็บ จะทำการเจาะรูเล็กๆหลายๆจุดในการผูกปม เพื่อใช้ในการทำตาสองชั้นที่ดูเป็นธรรมชาติ แทบจะไม่เห็นหรือไม่เห็นรอยแผลเป็น ฟื้นตัวไว

 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER

ศัลยกรรมตาแบบเย็บของ DA เหมาะสำหรับ

 • 01. ในกรณีที่มีเปลือกตาบางและหย่อนคล้อย
 • 02. ในกรณีที่มีตาสองชั้นเพียงแค่ข้างเดียว
 • 03. ในกรณีที่บางครั้งก็ดูมีตาสองชั้น แต่บางครั้งก็เห็นแค่ชั้นเดียว
 • 04. ในกรณีที่ต้องการทำการแก้ไข เนื่องจากการผ่าตัดศัลยกรรมตาครั้งที่ผ่านมาเย็บปมไม่แน่น
 • 05. ในกรณีที่ไม่ต้องการทำศัลยกรรมตาด้วยวิธีการกรีด หรือต้องการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดไว

ขั้นตอนการศัลยกรรมตาแบบเย็บของ DA

 • STEP1 ก่อนการผ่าตัด
 • STEP2 ออกแบบเส้นตาที่เหมาะสมกับดวงตาและใบหน้า
 • STEP3 เจาะรูขนาดเล็กตามเส้นตา ตามที่ได้ทำการออกแบบไว้
 • STEP4 ทำการเชื่อมรูด้วยการเย็บและผูกปม
 • STEP5 หลังการผ่าตัด

ขั้นตอนการศัลยกรรมตาแบบ Image ของ DA (DA Image Eyelid Surgery)

 • STEP 01
  วิเคราะห์ภาพรวมของใบหน้าและดวงตาทั้งสองข้าง
 • STEP 02
  วางแผนการผ่าตัดเพื่อสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับใบหน้าและดวงตา
 • STEP 03
  ทำการผ่าตัดอย่างปลอดภัยและถูกต้องแม่นยำ