Eyes Surgery

ศัลยกรรมหัวตาและหางตา

เเพื่อตาที่โตและยาวคล้ายกับตุ๊กตา

ศัลยกรรมตาแบบเย็บ / ศัลยกรรมตาแบบกรีด / ศัลยกรรมปรับกล้ามเนื้อตา

ศัลยกรรมหัวตาและหางตา

เพื่อตาที่โตและยาวคล้ายกับตุ๊กตา

 • ระยะเวลาการผ่าตัด ประมาณ 20 - 30 นาที
 • วิธีการวางยา วางยาชาเฉพาะส่วน
 • นอนโรงพยาบาล 7 วันหลังการผ่าตัด
 • ตัดไหม 7 วันหลังการผ่าตัด
 • ระยะเวลาพักฟื้น 1 ครั้ง

ศัลยกรรมหัวตาและหางตาของ DA คืออะไร?

 • 1. ศัลยกรรมเปิดหัวตาการศัลยกรรมเปิดหัวตาเป็นวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีดวงตาทั้งสองข้างห่างกัน มีรอยพับบริเวณหัวตามากเกินไป (Mongolian Folds) หรือดวงตามีขนาดสั้น
  การศัลยกรรมเปิดหัวตาจะทำการเปิดบริเวณมุมหัวตาด้านใน (innerMongolian) โดยกำจัดผิวที่ปิดหัวตาออกและขยายตาให้ดูใหญ่ขึ้น การศัลยกรรมเปิดหัวตาจะได้ผลดีในกรณีที่มีระยะห่างระหว่างตาห่างกันมาก หรือในกรณีมีมุมตาด้านใน
 • 2. ศัลยกรรมเปิดหางตา การศัลยกรรมเปิดหางตา เป็นการผ่าตัดเพื่อเพิ่มความยาวบริเวณหางตา เหมาะกับผู้ที่มีตาดุ และขนาดความยาวตาสั้นกว่าปกติ
  การศัลยกรรมเปิดหางตา เป็นการเพิ่มความยาวหางตาโดยการเปิดบริเวณมุมหางตาในลักษณะแนวนอน ซึ่งจะทำให้ตาดูโตและยาวขึ้น
 • 3. ศัลยกรรมดึงหางตาลง การศัลยกรรมดึงหางตาลง เป็นการปรับมุมของหางตา และทำการลอกเนื้อเยื่อบริเวณมุมหางตาล่างตามสัดส่วนของตา เพื่อสร้างสรรค์ดวงตาให้ดูอ่อนโยนและโตขึ้น
  การศัลยกรรมดึงหางตาลง เป็นการเปิดตาจากมุมล่างของตา ซึ่งจะทำให้ดวงตาดูอ่อนโยนลง
 • 4. ศัลยกรรมหางตาแบบ Double (ศัลยกรรมเปิดหางตา + ศัลยกรรมดึงหางตาลง) การศัลยกรรมหางตาแบบ Double เป็นการผ่าตัดศัลยกรรมเปิดหางตาและศัลยกรรมดึงหางตาลงในครั้งเดียวกัน การศัลยกรรมหางตาแบบ Double เป็นการเพิ่มความยาวและความกว้างของตา ตาดูยาวและโตขึ้น ทำให้ดูอ่อนหวานและน่ามองมากยิ่งขึ้น
  การศัลยกรรมหางตาแบบ Double ของ DA เป็นการผ่าตัดภายในเยื่อตา และกำจัดเนื้อเยื่อเพื่อป้องกันการเกาะติดกันของหางตาอีกครั้ง พร้อมทั้งไม่ทิ้งรอยแผลเป็นหลังการผ่าตัด

ศัลยกรรมหัวตาและหางตาของ DA

 • POINT 01. เพื่อตาที่ยาวขึ้น โตขึ้น คล้ายกับตาของตุ๊กตา
 • POINT 02. ดวงตาดูอ่อนโยนลง
 • POINT 03. เกิดโอกาสบริเวณที่ทำการผ่าตัดจะกลับมาเกาะติดกันอีกครั้งมีน้อยมาก
 • POINT 04. แผลเป็นเล็กน้อย

ขั้นตอนการศัลยกรรมหัวตาและหางตาของ DA

ศัลยกรรมเปิดหัวตา

 • STEP1 ก่อนการผ่าตัด
 • STEP2 ออกแบบรูปทรงตาขณะที่ทำการดึงมุมหัวตาด้านใน
 • STEP3 กรีดมุมหัวตาบริเวณรอยพับหัวตา (Mongolian folds)
 • STEP4 กำจัดผิวหนังส่วนที่ไม่จำเป็นรอบๆบริเวณส่วนที่กรีด
 • STEP5 หลังการผ่าตัด

ศัลยกรรมเปิดหางตา

 • STEP1 ก่อนการผ่าตัด
 • STEP2 ออกแบบหางตาให้ได้สัดส่วนที่สวยงาม
 • STEP3 แยกผิวหนังและเยื่อตาโดยการกรีดบริเวณเยื่อตาด้านใน
 • STEP4 ปรับหางตาให้เหมาะสมสวยงามตามที่ได้ออกแบบไว้ และทำการยึดเนื้อหางตาไว้ที่เยื่อหุ้มกระดูก
 • STEP5 หลังการผ่าตัด

ศัลยกรรมดึงหางตาลง

 • STEP1 ก่อนการผ่าตัด
 • STEP2 ออกแบบตาให้ได้สัดส่วนที่สวยงาม
 • STEP3 ปรับมุมหางตาให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมและทำการลอกเนื้อเยื่อบริเวณตา
 • STEP4 หลังการผ่าตัด

ศัลยกรรมหัวตาและหางตาของ DA เหมาะสำหรับ

 • 01. ในกรณีที่ตาทั้งสองข้างห่างกันหรือใกล้กันมากเกินไป
 • 02. ในกรณีที่ตามีลักษณะสั้นเกินไป
 • 03. ในกรณีที่มีดวงตาดุ เนื่องจากมุมหัวตาแหลม หรือหางตาเชิดขึ้น
 • 04. ในกรณีที่ต้องการดวงตาโตชัดเจน และดูสดใสขึ้น
 • 05. ในกรณีที่ต้องการผ่าตัดแก้ไข เนื่องจากส่วนที่กรีดจากการศัลยกรรมหัวตาหางตาจากครั้งที่ผ่านมากลับมายึดติดกัน

ข้อดีศัลยกรรมหัวตาและหางตาของ DA

 • 01. ตาสวยขึ้นและไม่กลับมาเป็นแบบเดิมอีก
 • 02. ไม่มีรอยแผลเป็น
 • 03. ตาได้สมดุล สัดส่วนสวยงาม
 • 04. ตาสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ขั้นตอนการศัลยกรรมตาแบบ Image ของ DA (DA Image Eyelid Surgery)

 • STEP 01
  วิเคราะห์ภาพรวมของใบหน้าและดวงตาทั้งสองข้าง
 • STEP 02
  วางแผนการผ่าตัดเพื่อสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับใบหน้าและดวงตา
 • STEP 03
  ทำการผ่าตัดอย่างปลอดภัยและถูกต้องแม่นยำ