Facial Surgery

ศัลยกรรมโครงหน้าแบบ Shaping V-Line

V-Line ที่สมบูรณ์แบบ

ศัลยกรรมโครงหน้าแบบ Shaping V-Line

V-Line ที่สมบูรณ์แบบ

 • ระยะเวลาการผ่าตัด ประมาณ 2ช.ม.
 • วิธีการวางยา วางยาสลบ
 • นอนโรงพยาบาล 1 คืน
 • ตัดไหม 2 อาทิตย์หลังการผ่าตัด
 • ระยะเวลาพักฟื้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันปกติภายใน 3-4 วัน

ศัลยกรรมโครงหน้าแบบ Shaping V-Lineของ DA คืออะไร

ประเภทของศัลยกรรมโครงหน้าแบบ Shaping V-Line

01. มีคางกว้าง กรามเหลี่ยมและใหญ่

 • CASE 01. ต้องการใบหน้าที่เรียว
 • CASE 02. มีช่วงคางกว้าง
 • CASE 03.มีใบหน้าเหลี่ยมและใหญ่

ขั้นตอนการผ่าตัดสำหรับผู้ที่มีช่วงคางกว้าง กรามเหลี่ยมและใหญ่

 • 01. ตัดกระดูกคางที่กว้างให้เป็นรูปทรงตัว T
 • 02. เลื่อนกระดูกด้านข้างทั้งสองข้างให้ชิดกัน โดยใช้ไทเทเนี่ยมยึดไว้ให้แน่น จัดวางกระดูกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม มีลักษณะใบหน้าแบบ V-Line และยึดกระดูกไว้ด้วยไทเทเนียม
 • 03. แม้ว่าจะมองจากด้านหน้าหรือด้านข้าง จะเห็นโครงหน้ารูปทรง V-Line ที่สวยและดูเป็นธรรมชาติ

การผ่าตัดกรามแบบวิธีเก่า จะตัดแค่ส่วนมุมเหลี่ยมกรามบริเวณใต้หูออกเท่านั้น แต่ปัจจุบัน DA สามารถตัดแต่งกระดูกตามแนวเส้นโค้งของกรามไปถึงช่วงต่อคาง และสามารถตัดกระดูกกรามที่หนาให้บางลงได้อีกด้วย

 • รูป 3D-CT ก่อนผ่าตัด
 • รูป3D-CTหลังผ่าตัด
 • STEP1 ตัดกระดูกคางที่กว้างให้เป็นรูปทรงตัว T
 • STEP2 นำกระดูกส่วนตรงกลางออก
  และนำกระดูกส่วนที่เหลืออีก 2 ชิ้นมาต่อกัน
 • STEP3 ตัดกระดูกส่วนเกินออก
  ให้ได้ลักษณะเส้นรูปหน้าที่เนียนเรียบ

วิธีการผ่าตัดคางแบบต่างๆ

การเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสม จะต้องพิจารณาจากรูปทรงคางของแต่ละบุคคลก่อน เพื่อคางที่สวยและสมบูรณ์แบบ

02. ศัลยกรรมคาง

ขั้นตอนการผ่าตัดศัลยกรรมคาง

 • 01. วิเคราะห์โครงหน้า และเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อสัดส่วนใบหน้าที่ได้สมมาตร
 • 02. ออกแบบคางให้มีลักษณะเรียวและได้สมมาตร
 • 03. ได้รูปทรงใบหน้า V-Line ตามที่ต้องการ

ขั้นตอนการผ่าตัดศัลยกรรมคาง

[วิธีการผ่าตัดแบบที่ 1] V-Shape

ความพิเศษของการศัลยกรรมแบบ Shaping V-Line ของ DA

ทำไมการผ่าตัดศัลยกรรมแบบ Shaping V-Line ของ DA จึงพิเศษกว่า?

 • 01. การวางแผนการผ่าตัดที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ที่แม่นยำให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละบุคคลแบบ 1:1
 • 02. ทำการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง
 • 03. ทำการศึกษาและวิจัยในเรื่องของการทำศัลยกรรมโครงหน้า พร้อมทั้งคิดค้นวิธีการผ่าตัดใหม่ๆอยู่เสมอ