Facial Surgery

ศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบ Rigid

ลดขนาดโหนกแก้มเพียงการผ่าตัดแค่ครั้งเดียว โดยโหนกแก้มไม่หย่อนคล้อย

ศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบ Rigid

ลดขนาดโหนกแก้มเพียงการผ่าตัดแค่ครั้งเดียว โดยโหนกแก้มไม่หย่อนคล้อย

 • ระยะเวลาการผ่าตัด ประมาณ 1 ช.ม
 • วิธีการวางยา วางยาสลบ
 • นอนโรงพยาบาล ไม่ต้องค้างคืนที่โรงพยาบาล
 • ตัดไหม 7 วัน และ 14 วันหลังการผ่าตัด
 • ระยะเวลาพักฟื้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันปกติหลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์

ศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบ Rigid ของ DA คืออะไร

ขั้นตอนการผ่าตัด ศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบ Rigid

 • CASE 01. ในกรณีมีใบหน้าดุ เนื่องจากโหนกแก้มยื่นออกมา
 • CASE 02. ในกรณีที่โหนกแก้มใหญ่กว่าบริเวณอื่น ทำให้เส้นกรอบหน้าไม่เนียนเรียบ
 • CASE 03. ในกรณีที่โหนกแก้มไม่สมมาตรกัน
 • CASE 04. ในกรณีที่โหนกแก้มด้านหน้าและด้านข้างมีขนาดใหญ่ ทำให้ใบหน้าดูบานกว้าง

ขั้นตอนการผ่าตัด ศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบ Rigid

 • 01. เลื่อนโหนกแก้มไปตำแหน่งที่เหมาะสม และล็อคกระดูกให้ยึดติดกันโดยแน่น ตกแต่งรอยต่อกระดูกให้เนียนเรียบ เพื่อการผ่าตัดที่สมบูณ์แบบและใบหน้าที่ได้สมมาตร
 • 02. ทำให้ใบหน้าเรียว และเล็ก
 • 03. ผ่าตัดด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมเทคนิคมัดกล้ามเนื้อบริเวณโหนกแก้ม เพื่อช่วยลดอาการหย่อนคล้อยหลังการผ่าตัด ยึดโหนกแก้มให้ติดกัน
  ด้วยไทเทเนี่ยมด้วยเทคนิคป้องกันโหนกแก้มเคลื่อนที่

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบ Rigid

 • STEP1 ตัดกระดูกโหนกแก้มด้าน
  45 องศา
 • STEP2 ตัดกระดูกโหนกแก้มด้านข้าง
  เพื่อเลื่อนกระดูกส่วน arch bone
 • STEP3 เลื่อนโหนกแก้มไปอยู่
  ตำแหน่งที่เหมาะสม
 • STEP3 ล็อคกระดูกให้ แน่น ตกแต่งให้
  เนียนเรียบ

จุดสำคัญของการผ่าตัดศัลยกรรมลดโหนกแก้ม Rigid

โครงหน้าหลังจากการผ่าตัด จะขึ้นอยู่กับการจัดวางตำแหน่งของกระดูกโหนกแก้ม

POINT 1

 • STEP1 ตัดกระดูกส่วนที่ต้องการ
  ให้เป็นรูปทรงครีบปลา
  ตัดกระดูกเป็นรูปทรงครีบปลาให้
  มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ที่ต้องการ
  ยึด หลังจากการเลื่อนกระดูก
  โหนกแก้ม เพื่อทำให้กระดูกยึด
  ติดกันโดยแน่น
 • STEP2 เลื่อนกระดูกโหนกแก้มไปตำแหน่งที่
  เหมาะสมที่สุด
  การเลื่อนโหนกแก้มไปยังตำแหน่งที่
  เหมาะสมเป็นส่วนที่สำคัญมาก
  เนื่องจาก ผลการผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับ
  ตำแหน่งของโหนกแก้มหลังจากการ
  ตัดกระดูก
 • STEP3 ล็อคกระดูกให้แน่น
  ลดผลข้างเคียงหลังการศัลยกรรม

โหนกแก้มด้าน 45 องศาเป็นบริเวณใบหน้าที่เห็นชัดเจนที่สุด หรือที่เรียกกันว่า “Social View” หากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับบริเวณโหนกแก้มด้าน 45 องศา จะทำให้โครงหน้าเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพื่อให้มีโครงหน้าที่เรียวเล็กสวยงาม ต้องทำการเลื่อนกระดูกโหนกแก้มด้าน 45 องศาไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้หลังจากการตัดกระดูกโหนกแก้ม ต้องทำการล็อคอย่างดี ป้องกันการเคลื่อนตัวในภายหลัง เพราะกระดูกโหนกแก้มจะอยู่ติดกับกล้ามเนื้อที่ช่วยในเรื่องของการบดเคี้ยวอาหาร หากทำการล็อคไม่ดี อาจจะก่อให้เกิดปัญหาโหนกแก้มหย่อนคล้อยหรือโหนกแก้มยุบได้

ศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบ Rigid คืออะไร ?

ศัลยกรรมโหนกแก้มของ DA จะขยับกระดูกด้าน 45 องศาให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ทำให้ใบหน้าดูเล็กและเรียวขึ้น หลังจากนั้นจะล็อคกระดูกให้แน่น เพื่อลดผลข้างเคียงภายหลังจากการศัลยกรรมลดโหนกแก้มน้อยที่สุด เช่น โดยส่วนใหญ่การผ่าตัดทั่วไปจะเกิดอาการหย่อนคล้อยหลังจากการผ่าตัดโครงหน้า เป็นต้น

POINT 2

ความเปลี่ยนแปลงจากด้านหน้าหลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มขึ้นอยู่กับบริเวณที่ทำการตัดกระดูกโหนกแก้มด้านข้าง

 • STEP1 เลือกจุดที่ต้องการตัดที่
  เหมาะสม ตามลักษณะ
  โหนกแก้ม
 • STEP2 ตัดและเลื่อนกระดูกไปใน
  ตำแหน่งที่ต้องการ และ
  ล็อคกระดูกให้แน่น
 • STEP3 ผลการผ่าตัดที่สมบูณ์

เมื่อตัดและเลื่อนกระดูกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม จะทำให้เห็นผลการผ่าตัดชัดเจนเมื่อมองจากด้านหน้า

 • BEFORE
 • AFTER

หากเลื่อนกระดูกโหนกแก้มด้านข้างให้ไปอยู่ในตำแหน่งด้านหน้ามากเกินไป ใบหน้าจะดูไม่เรียวลงเมื่อมองจากด้านหน้า แต่หากเลื่อนกระดูกโหนกแก้มด้านข้างให้เข้าไปด้านในลึกเกินไป โครงหน้าดูเหลี่ยมเมื่อมองจากด้านหน้า หรือดูแบนเมื่อมองจากด้านข้าง

ศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบ Rigid คืออะไร ?

เพื่อสร้างสรรค์ผลการผ่าตัดที่ชัดเจนและโครงหน้าที่เล็กเรียว ทำการเลือกบริเวณการตัดกระดูกที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากลักษณะและรูปร่างของโหนกแก้ม

POINT 3

สิ่งสำคัญที่สุดของการศัลยกรรมลดโหนกแก้มที่สมบูรณ์แบบภายในครั้งเดียว คือการล็อคกระดูกให้แน่น

ในกรณีที่เคยผ่านการศัลยกรรมโหนกแก้มมาแล้ว เกิดช่องว่างระหว่างโหนกแก้ม : กระดูกไม่ติดกัน

ในกรณีที่กระดูกโหนกแก้มห่างกันเนื่องจากกระดูกโหนกแก้มไม่ติดกัน

หลังจากการศัลยกรรม กระดูกติดล็อคแน่น

กล้ามเนื้อที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารที่อยู่บริเวณโหนกแก้ม เป็นกล้ามเนื้อที่มีอิทธิพลต่อใบหน้าเป็นอย่างมาก หากไม่ทำการล็อคกระดูกโหนกแก้มให้ดี จะเกิดผลข้างเคียงตามมา เช่น โหนกแก้มหย่อนคล้อย โหนกแก้มยุบเข้าไปด้านใน รู้สึกเจ็บเวลาเคี้ยวอาหาร หรือรู้สึกมีเสียงบริเวณโหนกแก้ม

ศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบ Rigid คืออะไร ?

เป้าหมายของการศัลยกรรมลดโหนกแก้ม คือต้องเป็นการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบภายในครั้งเดียวและผลข้างเคียงหลังการผ่าตัดต้องมีน้อยที่สุด โดยทำการล็อคกระดูกให้แน่น

ความพิเศษของการศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบ Rigid ของ DA

ทำไมการผ่าตัดศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบ Rigid ของ DA จึงพิเศษกว่า?

 • การวางแผนการผ่าตัดที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ที่แม่นยำให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละบุคคลแบบ 1:1
 • ทำการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง
 • ทำการศึกษาและวิจัยในเรื่องของการทำศัลยกรรมโครงหน้า พร้อมทั้งคิดค้นวิธีการผ่าตัดใหม่ๆอยู่เสมอ