Men Surgery

ศัลยกรรมกรามแบบ Shaping Line ของ DA
(DA Shaping Line Jaw Surgery)

ศัลยกรรมกรามแบบ Shaping Line (Shaping Line Jaw Surgery)
จะช่วยปรับกรามด้านหน้าที่มีขนาดกว้างและใหญ่ให้ดูเล็กเรียวลง ซึ่งแตกต่างจากการศัลยกรรมกรามและศัลยกรรมโครงหน้าซึ่งทำการปรับเส้นกรามทั้งหมด

ศัลยกรรมกรามแบบ Shaping Line ของ DA ( DA Shaping Line Jaw Surgery )

ศัลยกรรมกรามแบบ Shaping Line ( Shaping Line Jaw Surgery )

 • POINT 01. ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดสั้นกว่า และฟื้นตัวไวกว่าการผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้า
 • POINT 02. เส้นประสาทได้รับความเสียหายน้อย เนื่องจากทำการผ่าตัดโดยหลีกเลี่ยงเส้นประสาท
 • POINT 03. ทำการผ่าตัดเฉพาะส่วนกรามที่จำเป็นต้องแก้ไขเท่านั้น ทำให้ดูเส้นกรามดูเรียวเล็กลงอย่างเป็นธรรมชาติ
 • POINT 04. เห็นผลการผ่าตัดอย่างชัดเจน เมื่อมองจากด้านหน้า

ศัลยกรรมกรามแบบ Shaping Line ของ DA ( DA Shaping Line Jaw Surgery ) เหมาะสำหรับ

 • Pในกรณีที่มีใบหน้ากว้างและใหญ่ แต่กรามไม่ใหญ่
 • ในกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณะคาง เช่น คางแบน คางยาว คางสั้น และคางยื่น
 • ในกรณีที่เคยผ่านการศัลยกรรมกรามมาแล้ว แต่เห็นผลไม่ชัดเจน

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมกรามแบบ Shaping Line ของ DA ( DA Shaping Line Jaw Surgery )

1. การผ่าตัดคางแบบรูปทรงตัว T

ลดความกว้างของกราม
ปรับความกว้างของกราม โดยการตัดกระดูกคางรูปทรงตัว T ให้ได้สัดส่วนกรามและคาง

2. การผ่าตัดคางแบบรูปทรงตัว ㅅ

ลดความยาวของคาง
ลดความยาวของคางให้สมดุลกับกราม และปรับความยาวของคางโดยการตัดกระดูกกรามที่ยื่นออกมาให้สมดุลกับเส้นคาง

3. การต่อกระดูกคางให้ยาวขึ้น

ในกรณีที่คางสั้น
การศัลยกรรมเพิ่มความยาวคาง

4. การตัดกระดูกคางที่ยื่นออกมา

ปรับตำแหน่งคางสั้นหรือคางยื่น
การปรับตำแหน่งคางขึ้นอยู่กับตำแหน่งของปลายคาง หากมีคางยื่นจะทำการดันเข้าไปด้านใน แต่หากมีคางสั้นจะเลื่อนคางออกมาด้านหน้า เพื่อโครงหน้ารูปทรงตัว V ที่สวยงามและดูเป็นธรรมชาติ

5. ศัลยกรรมกรามให้ยาวโค้งมน + ศัลยกรรมตัดปลายคางให้เป็นรูปทรงตัว T

การศัลยกรรมกรามให้ยาวโค้งมนหลังการตัดคางเป็นรูปทรงตัว T จะทำให้ได้โครงหน้าลักษณะรูปทรงตัว V ที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะมองจากมุมไหน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะกรามของแต่ละบุคคลด้วย

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมกรามแบบ Shaping Line ของ DA ( DA Shaping Line Jaw Surgery )

 • STEP1 การวางแผนการผ่าตัดที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ที่แม่นยำให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละบุคคลแบบ 1:1
  ทีมศัลยแพทย์ DA ทำการวางแผนการผ่าตัดผ่านการวิเคราะห์และวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ โดยพิจารณาตามความต้องการของคนไข้ สัดส่วนใบหน้า และโครงสร้างกระดูก เพื่อรูปหน้าที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติ
 • STEP2 ทำการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยความปลอดภัยและแม่นยำ
  ทีมศัลยแพทย์ DA มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญและประสบการณ์สูง
 • STEP3 ระบบการรักษาหลังการผ่าตัดของ DA
  ทาง DA มีระบบรักษาหลังการผ่าตัดในการดูแลคนไข้ สำหรับช่วยรักษาอาการบวมให้ยุบลงและให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วยิ่งขึ้น เพื่อผลการผ่าตัดที่น่าพึงพอใจ

ระบบการผ่าตัดศัลยกรรมที่ปลอดภัยของ DA

 • ความสวยงามที่ดูเป็นธรรมชาติ
  ทีมศัลยแพทย์มีความเข้าใจในเรื่องของความงามเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง อีกทั้งยังทำการศึกษาและวิจัย
 • ระบบการรักษาเฉพาะแบบ 1 : 1
  ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะลงลายมือชื่อรับรองตลอดกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาเพื่อทำการวินิจฉัยอาการ การผ่าตัด และการดูแลรักษาหลังการผ่าตัด เพื่อความมั่นใจของคนไข้
 • ทำการผ่าตัดด้วยความปราณีต เพื่อผลการผ่าตัดที่สวยงามสมบูรณ์แบบ
  เพื่อผลการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบ ผ่านกระบวนการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ และการผ่าตัดที่ไม่มีความผิดพลาด
 • ระบบความปลอดภัยระดับสูง เทียบเท่ากับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
  ทำการระบุชื่อแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดภายในห้องผ่าตัด , เครื่องมือและอุปกรณ์ทางแพทย์ทันสมัยพร้อมใช้งานตลอดเวลา , ระบบ Air - Shower และมีทีมวิสัญญีแพทย์อยู่ประจำการที่โรงพยาบาลตลอดเวลา