Men Surgery

ศัลยกรรมหน้าผากผู้ชายของ DA

การศัลยกรรมที่เปลี่ยนใบหน้าที่ดูแข็งกร้าวให้อ่อนหวานลง

ศัลยกรรมหน้าผากผู้ชายของ DA

ศัลยกรรมหน้าผากผู้ชายของ DA

1. ศัลยกรรมหน้าผากโดยการเสริมวัสดุ / 2. ศัลยกรรมหน้าผากโดยการฉีดไขมัน

ศัลยกรรมหน้าผาก เหมาะสำหรับ

 • ในกรณีไม่พอใจกับมุมใบหน้าด้านข้าง เนื่องจากหน้าผากยุบลงไป
 • ในกรณีที่หน้าผากแบน หรือหน้าผากไม่เรียบ
 • ในกรณีที่หน้าผากแคบ

ศัลยกรรมหน้าผากโดยการเสริมวัสดุ

ศัลยกรรมหน้าผากโดยการเสริมวัสดุ จะช่วยทำให้ได้รูปทรงหน้าผากที่ดูดีเป็นธรรมชาติ โดยการใช้วัสดุที่ทำขึ้นมาสำหรับคนไข้แต่ละบุคคลโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้รูปทรงและขนาดที่เหมาะสมกับหน้าผากของคนไข้มากที่สุด

ศัลยกรรมหน้าผากโดยการเสริมวัสดุ

 • POINT 01. วัสดุที่เหมาะสมกับคนไข้มากที่สุด
 • POINT 02. ฟื้นตัวไว
 • POINT 03. ผลการผ่าตัดกึ่งถาวร
 • POINT 04. ระยะเวลาในการผ่าตัดสั้น
 • ระยะเวลาการผ่าตัด ประมาณ 30 – 40 นาที
 • วิธีการวางยา วางยาชาเฉพาะส่วน, วางยานอนหลับ
 • นอนโรงพยาบาล ไม่ต้อง
 • ตัดไหม 7 – 10 วันหลังการผ่าตัด
 • ระยะเวลาพักฟื้น 7 – 14 วันหลังการผ่าตัด

ศัลยกรรมหน้าผากโดยการฉีดไขมัน

ศัลยกรรมหน้าผากโดยการฉีดไขมัน จะทำการสกัดไขมันจากร่างโดยไม่สร้างความเสียหายให้แก่เนื้อเยื่ออื่นๆ และทำการฉีดไขมันบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายใต้ชั้นผิวหนังแต่ละชั้นในปริมาณที่เหมาะสม

ศัลยกรรมหน้าผากโดยการฉีดไขมัน

 • POINT 01. ไม่รู้สึกถึงสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย เนื่องจากใช้ไขมันของคนไข้เอง
 • POINT 02. ขั้นตอนการผ่าตัดเรียบง่าย และฟื้นตัวไว
 • POINT 03. ไม่มีผลข้างเคียง
 • POINT 04. ไม่มีแผลเป็น
 • ระยะเวลาการผ่าตัด ประมาณ 1 ช.ม.
 • วิธีการวางยา วางยาชาเฉพาะส่วน, วางยานอนหลับ
 • นอนโรงพยาบาล ไม่ต้อง
 • ตัดไหม ไม่ต้อง
 • ระยะเวลาพักฟื้น 3 - 4 วันหลังการผ่าตัด

ขั้นตอนการศัลยกรรมหน้าผากผู้ชายของ DA

 • STEP1 การวางแผนการผ่าตัดที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ที่แม่นยำให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละบุคคลแบบ 1:1
  ทีมศัลยแพทย์ DA ทำการวางแผนการผ่าตัดผ่านการวิเคราะห์และวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ โดยพิจารณาตามความต้องการของคนไข้ สัดส่วนใบหน้า และโครงสร้างกระดูก เพื่อรูปหน้าที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติ
 • STEP2 ทำการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยความปลอดภัยและแม่นยำ
  ทีมศัลยแพทย์ DA มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญและประสบการณ์สูง
 • STEP3 ระบบการรักษาหลังการผ่าตัดของ DA
  ทาง DA มีระบบรักษาหลังการผ่าตัดในการดูแลคนไข้ สำหรับช่วยรักษาอาการบวมให้ยุบลงและให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วยิ่งขึ้น เพื่อผลการผ่าตัดที่น่าพึงพอใจ

ระบบการผ่าตัดศัลยกรรมที่ปลอดภัยของ DA

 • ความสวยงามที่ดูเป็นธรรมชาติ
  ทีมศัลยแพทย์มีความเข้าใจในเรื่องของความงามเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง อีกทั้งยังทำการศึกษาและวิจัย
 • ระบบการรักษาเฉพาะแบบ 1 : 1
  ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะลงลายมือชื่อรับรองตลอดกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาเพื่อทำการวินิจฉัยอาการ การผ่าตัด และการดูแลรักษาหลังการผ่าตัด เพื่อความมั่นใจของคนไข้
 • ทำการผ่าตัดด้วยความปราณีต เพื่อผลการผ่าตัดที่สวยงามสมบูรณ์แบบ
  เพื่อผลการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบ ผ่านกระบวนการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ และการผ่าตัดที่ไม่มีความผิดพลาด
 • ระบบความปลอดภัยระดับสูง เทียบเท่ากับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
  ทำการระบุชื่อแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดภายในห้องผ่าตัด , เครื่องมือและอุปกรณ์ทางแพทย์ทันสมัยพร้อมใช้งานตลอดเวลา , ระบบ Air - Shower และมีทีมวิสัญญีแพทย์อยู่ประจำการที่โรงพยาบาลตลอดเวลา