Nose Surgery

ประเภทของการศัลยกรรมจมูก

ทรงจมูกที่สวยงามตั้งแต่ดั้งจมูกถึงปลายจมูก
ประเภทการศัลยกรรมจมูกของ DA

ประเภทของการศัลยกรรมจมูก

ศัลยกรรมจมูกในกรณีที่มีจมูกแบน

ทรงจมูกที่สวยงามตั้งแต่ดั้งจมูกถึงปลายจมูก
เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาจมูกแบน ดูไม่มีมิติ เนื่องจากดั้งจมูกต่ำ หรือมีจมูกที่เล็กเกินไป

 • ระยะเวลาการผ่าตัด 1 ช.ม. 30 นาที - 2 ช.ม.
 • วิธีการวางยา วางยาชาเฉพาะส่วน
 • นอนโรงพยาบาล ไม่ต้อง
 • ตัดไหม 7 วันหลังการผ่าตัด
 • ระยะเวลาพักฟื้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันปกติหลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์

สร้าสรรค์ทรงจมูกที่เหมาะสมกับคนไข้มากที่สุด สิ่งสำคัญในการศัลยกรรมจมูกแบบ Line ของ DA

 • POINT 01. ความยาวและความสูงของจมูกและใบหน้าต้องสมดุลกัน
 • POINT 02. สันจมูกและปลายจมูกต้องดูเป็นธรรมชาติ
 • POINT 03. เพื่อให้ได้รูปทรงจมูกที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ ปลายจมูกควรดูเชิดขึ้นเล็กน้อย
 • POINT 04. ใช้วัสดุในการผ่าตัดที่ปลอดภัยและออกแบบอย่างละเอียดเพื่อลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัด

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกในกรณีที่มีจมูกแบน

 • 1. ทำให้สันจมูกสูงขึ้นด้วยการเสริมวัสดุ โดยพิจารณาให้ทรงจมูกและหน้าผากเหมาะสมกัน
  2. แก้ไขปลายจมูกด้วยการเสริมกระดูกอ่อนของตัวเอง เพื่อให้ได้ทรงจมูกที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาตไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าหรือด้านข้าง

วิธีการผ่าตัดขึ้นอยู่กับบริเวณที่ทำการกรีด

 • วิธีการผ่าแบบเปิด (Opened)
  · ทำการกรีดบริเวณรูจมูกและผนังกั้นจมูก
  · ทำการกรีดตั้งแต่เนื้อเยื่อเมือกภายในจมูกจนถึงผนังกั้นจมูกด้านนอก
  · ง่ายต่อการเห็นโครงสร้างภายในจมูก สามารถทำการวินิจฉัยได้อย่างละเอียด
  · รอยแผลเป็นจากการผ่าตัดจะค่อยๆจางหายไป ภายใน 3 เดือนหลังการผ่าตัด
 • วิธีการผ่าแบบปิด (Closed)
  · ทำการกรีดเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่อเมือกภายในรูจมูก
  · ไม่ได้ทำการกรีดบริเวณผนังกั้นจมูก
  · ไม่เห็นรอยแผลเป็น
  · เป็นวิธีการผ่าตัดในกรณีที่ไม่ต้องทำการแก้ไขเยอะมาก

ลักษณะพิเศษการศัลยกรรมจมูกในกรณีที่มีจมูกแบนของ DA

 • ทำให้สันจมูกและปลายจมูกที่แบนให้สูงขึ้น
 • วัสดุที่ใช้ในการผ่าตัดมีความปลอดภัยต่อร่างกาย / ใช้กระดูกอ่อนของตัวเองบริเวณปลายจมูก
 • ทรงจมูกดูมีมิติ สวยงามเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนการศัลยกรรมจมูกแบบ Line ของ DA

 • STEP 01
  การปรึกษาและการวินิจฉัย
  วิเคราะห์ตำแหน่งและองศาของปลายจมูก และรูปทรงสันจมูก โดยทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง 3D CT
 • STEP 02
  การวางแผนการผ่าตัด
  เลือกวัสดุและวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสม พร้อมทั้งทำการออกแบบรูปทรงจมูกที่สวยงามที่สุด
 • STEP 03
  การผ่าตัด
  ทำการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความปลอดภัยและแม่นยำ
 • STEP 04
  การดูแลหลังผ่าตัด
  ดูแลรักษาหลังการผ่าตัดด้วยเครื่อง Smartlux 2 ครั้ง เพื่อช่วยลดอาการบวมและฟื้นฟูสภาพผิว