Nose Surgery

ศัลยกรรมปลายจมูก

เป็นการผ่าตัดสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีปัญหาบริเวณสันจมูก แต่มีปัญหาปลายจมูกกลมหรือแบน
เพื่อทรงจมูกที่สวยงามยิ่งขึ้น จะทำการแก้ไขเฉพาะปลายจมูกเท่านั้น

ศัลยกรรมปลายจมูกของ

ศัลยกรรมปลายจมูกของ DA

เป็นการผ่าตัดสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีปัญหาบริเวณสันจมูก แต่มีปัญหาปลายจมูกกลมหรือแบน เพื่อทรงจมูกที่สวยงามยิ่งขึ้น จะทำการแก้ไขเฉพาะปลายจมูกเท่านั้น

 • ระยะเวลาการผ่าตัด 1 ช.ม. 30 นาที - 2 ช.ม.
 • วิธีการวางยา วางยาชาเฉพาะส่วน
 • นอนโรงพยาบาล ไม่ต้อง
 • ตัดไหม 7 วันหลังการผ่าตัด
 • ระยะเวลาพักฟื้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันปกติหลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์

สร้าสรรค์ทรงจมูกที่เหมาะสมกับคนไข้มากที่สุด สิ่งสำคัญในการศัลยกรรมจมูกแบบ Line ของ DA

 • POINT 01. หากทำการศัลยกรรมปลายจมูกพร้อมสันจมูก จะทำให้ได้ทรงจมูกที่สวยงามและโดดเด่นยิ่งขึ้น
 • POINT 02. เนื่องจากใช้เนื้อเยื่อของตัวเองในการศัลยกรรม จึงไม่มีผลข้างเคียงจากการผ่าตัด
 • POINT 03. เนื่องจากทำการศัลยกรรมปลายจมูกโดยการเสริมวัสดุ สามารถขยับปลายจมูกได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • POINT 04. สร้างสรรค์ทรงจมูกที่สวยงามสมดุลกับใบหน้า สันจมูกถึงปลายจมูกกลมกลืนกันอย่างเป็นธรรมชาติ

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมปลายจมูก

วิธีที่ 1

ในกรณีที่ปลายจมูกกลมและแบนไม่มาก สามารถทำการแก้ไขได้โดยใช้วิธีผูกกระดูกอ่อนปีกจมูกเข้าด้วยกัน

วิธีที่ 2

ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธีการผูกกระดูกอ่อนปีกจมูกเข้าด้วยกัน จะใช้วิธีการยกปลายจมูกให้สูงขึ้นโดยใช้กระดูกอ่อนหรือใช้ผิวหนังใต้ปลายจมูก

วิธีที่ 3

ในกรณีที่ปลายที่จมูกเชิดหรือมีลักษณะจมูกหมู จะทำการวางกระดูกอ่อนบนกระดูกอ่อนที่ถูกผูกไว้เพิ่มเติม เพื่อทำให้จมูกแข็งแรงยิ่งขึ้น

ลักษณะพิเศษการศัลยกรรมปลายจมูกของ DA

 • สร้างสรรค์ทรงจมูกและปลายจมูกที่สวยงามเหมาะสมกับใบหน้าของคนไข้ในแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการผ่าตัดที่ถูกต้องแม่นยำ
 • ปลายจมูกดูสวยงามเป็นธรรมชาติ
 • หากทำการศัลยกรรมปลายจมูกพร้อมสันจมูกจะทำให้ได้ทรงจมูกที่สวยงามและโดดเด่นยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการศัลยกรรมจมูกแบบ Line ของ DA

 • STEP 01
  การปรึกษาและการวินิจฉัย
  วิเคราะห์ตำแหน่งและองศาของปลายจมูก และรูปทรงสันจมูก โดยทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง 3D CT
 • STEP 02
  การวางแผนการผ่าตัด
  เลือกวัสดุและวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสม พร้อมทั้งทำการออกแบบรูปทรงจมูกที่สวยงามที่สุด
 • STEP 03
  การผ่าตัด
  ทำการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความปลอดภัยและแม่นยำ
 • STEP 04
  การดูแลหลังผ่าตัด
  ดูแลรักษาหลังการผ่าตัดด้วยเครื่อง Smartlux 2 ครั้ง เพื่อช่วยลดอาการบวมและฟื้นฟูสภาพผิว