Nose Surgery

ศัลยกรรมจมูกหลังผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร

ศัลยกรรมจมูกหลังผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร จะช่วยทำให้ใบหน้ามีสมดุลยิ่งขึ้น
ทรงจมูกเข้ากับใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการศัลยกรรมขากรรไกร

ศัลยกรรมจมูกหลังผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร

ศัลยกรรมจมูกหลังผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรของ DA

ศัลยกรรมจมูกหลังผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร จะช่วยทำให้ใบหน้ามีสมดุลยิ่งขึ้น ทรงจมูกเข้ากับใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการศัลยกรรมขากรรไกร

 • ระยะเวลาการผ่าตัด 1 ช.ม. 30 นาที - 2 ช.ม.
 • วิธีการวางยา วางยาชาเฉพาะส่วน
 • นอนโรงพยาบาล ไม่ต้อง
 • ตัดไหม 7 วันหลังการผ่าตัด
 • ระยะเวลาพักฟื้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันปกติหลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์

สร้าสรรค์ทรงจมูกที่เหมาะสมกับคนไข้มากที่สุด สิ่งสำคัญในการศัลยกรรมจมูกแบบ Line ของ DA

 • POINT 01. สร้างสรรค์ทรงจมูกที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติ และเข้ากับใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการศัลยกรรมขากรรไกร
 • POINT 02. ทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นและมีมิติมากยิ่งขึ้น
 • POINT 03. ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องระบบการหายใจ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากทรงจมูกเปลี่ยนไปหลังการศัลยกรรมขากรรไกร
 • POINT 04. ทำการผ่าตัดตามความเหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละบุคคลแบบ 1:1 โดยผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกหลังผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร

 • STEP1 เดือนหลังการผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร ทำการวิเคราะห์การฟื้นตัวของจมูกด้วยเครื่อง 3D CT เนื่องจากหลังการผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร กระดูกอ่อนจมูกจะแยกออกจากกระดูกขากรรไกรบน
 • STEP2 ทำการออกแบบทรงจมูกตามความเหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละบุคคลแบบ 1:1 โดยผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อทรงจมูกที่สวยงามและเข้ากับใบหน้ามากที่สุด
 • STEP3 สร้างสรรค์ทรงจมูกที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติ โดยการเสริมวัสดุที่บริเวณสันจมูกและใช้กระดูกอ่อนของตัวเองบริเวณปลายจมูก

ลักษณะพิเศษการศัลยกรรมจมูกหลังผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรของ DA

 • 01. สามารถแก้ไขปัญหาทรงจมูกที่เปลี่ยนไป เนื่องจากกระดูกอ่อนจมูกได้รับความเสียหายหลังการศัลยกรรมขากรรไกร
 • 02. สร้างสรรค์ทรงจมูกที่สมดุลกับใบหน้าหลังการศัลยกรรมขากรรไกร
 • 03. ใบหน้าได้สัดส่วนสวยงาม ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการศัลยกรรมจมูกแบบ Line ของ DA

 • STEP 01
  การปรึกษาและการวินิจฉัย
  วิเคราะห์ตำแหน่งและองศาของปลายจมูก และรูปทรงสันจมูก โดยทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง 3D CT
 • STEP 02
  การวางแผนการผ่าตัด
  เลือกวัสดุและวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสม พร้อมทั้งทำการออกแบบรูปทรงจมูกที่สวยงามที่สุด
 • STEP 03
  การผ่าตัด
  ทำการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความปลอดภัยและแม่นยำ
 • STEP 04
  การดูแลหลังผ่าตัด
  ดูแลรักษาหลังการผ่าตัดด้วยเครื่อง Smartlux 2 ครั้ง เพื่อช่วยลดอาการบวมและฟื้นฟูสภาพผิว