ผ่าตัดโครงหน้าแล้วแต่ทำไมถึงอยากแก้?

เพราะ ตัดกระดูกน้อยไป หรือ มากไป