TENSION HIP UP LIFTING

ที่ DA

บั้นท้ายได้รูป กระชับ สวยงาม

ทรวดทรงด้านหลัง ได้รูป สวยงาม สะกดใจ!

ได้สัดส่วน สวยงาม มีวอลลุ่ม
TENSION HIP UP LIFTING ที่ DA

705_btn
603_sil

HIP UP! ด้วยไหมที่มีความยืดหยุ่นสูง