เหตุผลที่ต้อง ตัด ต่อ/ลดความยาวกระดูก
คางที่ DA

โครงหน้าสวย มีมิติ ดูเป็นธรรมชาติ

โครงหน้า V-Line สวย มีมิติ ดูเป็นธรรมชาติความกว้างและยาวของกราม-คาง เหมาะกับสัดส่วนใบหน้าของแต่ละบุคคล

วางแผนผ่าตัดที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ไม่เพียงแค่วิเคราะห์โครงหน้าผ่านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและแม่นยำเท่านั้น ที่ DA มีการวางแผนการผ่าตัดโดยพิจารณาถึงโครงสร้างของใบหน้า ความยืดหยุ่นของผิว เนื้อเยื่อ ไขมัน และกล้ามเนื้อของแต่ละบุคคลอย่างละเอียด

ผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโครงหน้าและขากรรไกรผู้มีประสบการณ์สูง มีเทคนิคและความรู้หลากหลายเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ทำการวิจัยด้านศัลยกรรมโครงหน้าอย่างต่อเนื่อง

ทำการศึกษาผ่านการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกโครงหน้าและขากรรไกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อความหลากหลายของกรณีศึกษา และค้นคว้าวิธีการผ่าตัดแบบใหม่ๆเพิ่มเติมตลอดเวลา