ตัวจริง hello5
เรื่องศัลยกรรม

การผ่าตัดที่แม่นยำ ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาหลายปีและงานวิจัยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีที่สิ้นสุด

DA คือตัวจริงในด้านศัลยกรรม ทำงานอย่างเป็นระบบ เน้นมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย
และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก