การเสริมวัสดุ
โครงหน้า

ปรับโครงหน้าโดยไม่ต้องตัดกระดูก

ศัลยกรรมเสริมหน้าผาก
ศัลยกรรมเสริมคาง
ศัลยกรรมเสริมแก้ม
ด้านหน้า ศัลยกรรมเสริมร่องแก้ม