ไรผมสวยด้วยการปลูกผมที่ DA

เติมความสวยให้เต็มร้อยด้วยไรผม

ไรผมสวยด้วยการปลูกผมที่ DA

เติมความสวยให้เต็มร้อยด้วยไรผม

DA มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ด้านการออกแบบและผ่าตัด Hair Line (ไรผม)

DA ออกแบบ Hair Line (ไรผม) ให้ได้สัดส่วนสวยงามรับกับใบหน้า
โดยพิจารณาจากมิติของใบหน้า
และภาพรวมใบหน้า

DA ตั้งใจออกแบบไรผมให้รับกับใบหน้าและผลผ่าตัดออกมาสวยที่สุด

DA`s POINT ออกแบบไรผมโดยพิจณาจากสัดส่วนใบหน้า เพื่อทำให้หน้าออกมาดูสวย โดดเด่น อย่างเป็นธรรมชาติ

609_sec04_img01.jpg

ระยะห่างระหว่างหางตาถึงขมับ, ระยะห่างระหว่างปีกจมูกถึงหู, ระยะห่างระหว่างขมับถึงมุมปาก

609_sec04_img02-1.jpg

ระยะห่างระหว่างหัวตาทั้ง 2 ข้าง, ความยาวตั้งแต่ระหว่างคิ้วถึงปลายจมูก, ความกว้างปีกจมูก, ความยาวตั้งแต่ใต้ตาถึงปลายจมูก

609_sec04_img03.jpg

DA`s POINT สัดส่วนทองคำของใบหน้า

เพื่อคุณภาพสูงสุดของเส้ นผมที่นำมาปลูก
ต้องเก็บด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เส้นผมได้รับความเสียหาย

หัวใจหลักของการปลูกผม คือการเก็บเส้นผมไม่ให้ได้รับความเสียหาย เพื่อที่จะนำมาใช้ต่ออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในกระบวนการเก็บเส้นผม สิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดคือทิศทางของเส้นผม
หากละเลยในจุดนี้เส้นผมจะได้รับความเสียหาย และไม่สามารถนำมาใช้ต่อได้

608_sec05_img02_th

ในกรณีที่เก็บเส้นผมโดยไม่คำนึงถึงทิศทาง ​

608_sec05_img03_th

ในกรณีที่เก็บเส้นผมโดยคำนึงถึงทิศทาง ​

""การปลูกผมจะประสบผ
ลสำเร็จหรือไม่
ขึ้นอยู่กับการเก็บเส้นผม" "

การปลูกผมต้องทำด้วยความละเอียด
รอบคอบ และใจเย็น เพื่อผลการผ่าตัดที่ดูเป็นธรรมชาติ

ในการทำ Hair Line (ไรผม) ต้องพิจารณาความหนาของเส้นผมที่นำมาปลูก
หากผมที่นำมาปลูกเส้นหนาเกินไป จะดูไม่เป็นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นผมที่นำมาทำ Hair Line
(ไรผม) ต้องมีลักษณะเส้นเล็กและบาง

POINT 01. การแยกผมบางที่จะนำมาปลูกไรผมไม้ให้ได้รับความเสียหาย

608_sec06_img01.jpg

4 กราฟ

608_sec06_img02.jpg

3 กราฟ

608_sec06_img03-2.jpg

2 กราฟ

608_sec06_img04.jpg

1 กราฟ

608_sec06_img05.jpg

1 กราฟผมเส้นเล็กและบาง

กราฟเส้นผมมีหลากหลายประเภท มีทั้งหนาและบาง เราต้องเลือกใช้กราฟเส้นผมให้เหมาะสมกับบริเวณที่จะปลูก

POINT 02. ไม่ปลูกผมเป็นบล็อก

พื้นฐานของการปลูกผม
คือการปลูกผมแบบไล่ระดับ
เพื่อสร้างมิติและดูเป็นธรรมชาติ

เพื่อผลลัพธ์การปลูกผมที่ดีและเป็นธรรมชาติ Hair Line (ไรผม)
ควรมีลักษณะซิกแซกเป็นเส้นโค้งรับกับหน้าผาก
นอกจากนี้ตำแหน่งที่จะปลูกผมก็ต้องสัมพันธ์กับความหนาของเส้นผมด้วย
ผมด้านหน้าช่วงไรผมควรมีลักษณะเส้นเล็กและบาง
และเมื่อปลูกผมลึกเข้าไปที่ตำแหน่งกลางศรีษะจนถึงท้ายทอย เส้นผมที่ใช้ควรมีลักษณะหนา

POINT 03. ความลึก

ก่อนนำเส้นผมไปปลูกในตำแหน่งไหน

เราต้องเลือกเส้นผมที่มีองศาและทิศทางเดียวกันไปปลูกในตำแหน่งเดียวกัน

608_sec06_img01-2.jpg

อุปกรณ์เก็บผม

608_sec06_img02-4.jpg

อุปกรณ์ปลูกผม

608_sec06_img03-1.jpg

ปลูกผมในจุดที่ต้องการ

เนื่องจากมีเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางด้านปลูกผมที่ดี จึงทำให้สามารถเก็บเส้นผมได้อย่างดี
โดยไม่ได้รับความเสียหาย และสามารถนำเส้นผมดังกล่าวไปปลูกต่อได้โดยมีคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลา ใช้เวลาในการผ่าตัดน้อยลง
ทำให้คนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น

วิธีการเก็บเส้นผม DA
กรีด vs ไม่กรีด

กรีด

เก็บเส้นผมตามขอบเขตที่กำหนด

มีแผลเป็นที่ท้ายทอย

เส้นผมได้รับความเสียหายน้อย เนื่องจากนำออกมาเป็นแผง และนำมาแยกทีหลัง

เก็บเส้นผมได้ปริมาณมาก ในระยะเวลาอันสั้น

เหมาะกับผู้ที่ต้องปลูกผมเป็นจำนวนมาก (4000-5000 เส้น)

เจ็บกว่า มีอาการชาร่วมด้วย

ไม่เห็นแผล เนื่องจากมีเส้นผมบดบังไว้

ไม่กรีด

ใช้ระยะเวลาในการเก็บเส้นผมนานกว่า

ไม่มีแผลเป็น ฟื้นตัวเร็ว

ใช้ระยะเวลาในการเก็บเส้นผมนานกว่า

เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการกรีด จะสามารถเก็บเส้นผมได้น้อยกว่า เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเก็บเส้นผมมากกว่า

มีโอกาสเสียหายทั้งเส้นผมและรูขุมขนมากกว่า เนื่องจากนำออกมาแบบเส้นต่อเส้น

เนื่องจากเก็บเส้นผมออกมาในปริมาณมาก จะทำให้ผมด้านหลังดูบางลง และรู้สึกโล่งได้

ไม่กรีด ไม่เย็บ เจ็บน้อยกว่า

วิธีการโกนผมในกรณีที่ทำการปลูกผมด้วยวิธีการไม่กรีด

สำหรับการเก็บเส้นผมด้วยวิธีการไม่กรีด สามารถโกนผมได้หลายวิธี พิจารณาจากจำนวนเส้นผมที่ต้อง
ใช้ในการปลูก รูขุมขน จำนวนรากผมที่ต้องการ สภาพเส้นผมและหนังศรีษะ
และระยะเวลาพักฟื้นหลังผ่าตัด

609_08_01.jpg

Box Cut

เก็บเส้นผมหลังจากโกนผมให้เป็นสี่เหลี่ยมคล้ายกล่อง

609_08_02.jpg

Micro Cut

เก็บเส้นผมหลังจากโกนผมเป็นเส้นประมาณ 1 เซ็นติเมตร

609_08_03.jpg

Line Cut

เก็บเส้นผมหลังจากโกนผมในจุดที่ระบุไว้ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร

609_08_04.jpg

No Cut

เก็บเส้นผมโดยไม่ต้องโกนผม

จะทำผมทรงไหนก็รอด หลังปลูกผมที่ DA

ใบหน้าดูมิติ ได้สัดส่วน ด้วยการปลูกผม