การวางยาที่ปลอดภัย คือหัวใจของการผ่าตัด

การวางยาด้วยความปลอดภัยของ DA Monitoring System

มีทีมวิสัญญีแพทย์ประจำ โรงพยาบาล 9 ท่าน

คุณกำลังกังวลใจในเรื่องการวางยาใช่หรือไม่?

หมดกังวล ไว้วางใจให้ DA ดูแลคุณ

มีทีมวิสัญญีแพทย์ประจำโรงพยาบาล 9 ท่าน

ทีมวิสัญญีแพทย์ของ DA

ทีมวิสัญญีแพทย์ของ DA

ที่ DA มีทีมวิสัญญีแพทย์ประจำ 9 ท่าน โดยวิสัญญีแพทย์จะเป็นผู้วางยาสลบและยานอนหลับ
อีกทั้งดูแลความปลอดภัยของคนไข้เป็นรายบุคคล (1:1) ตลอดการผ่าตัด

การมีวิสัญญีแพทย์ประจำ
สำคัญอย่างไร ?

วิธีการวางยาและปริมาณยาที่ใช้ในคนไข้แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน เนื่องจากคนไข้มีความหลากหลาย และมีเงื่อนไขในการใช้ยาที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงต้องมีทีมวิสัญญีแพทย์คอยดูแล ควบคุม และทำการวางยาคนไข้ด้วยวิธีและปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนไข้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงต้องมีทีมวิสัญญีแพทย์ประจำการที่โรงพยาบาลตลอดเวลา ดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดแบบ 1:1 ตลอดการผ่าตัด

แค่วางยา ก็ปลอดภัยหรือ?

NO!

การผ่าตัดที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องทำการวางยาโดยวิสัญญีแพทย์แล้ว ต้องดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดตลอดการผ่าตัดแบบ “Monitoring Real-Time”
*ใบรายงานการวางยา*

Real-Time Monitoring System ของ DA

เช็คความดัน ชีพจร ออกซิเจนในเลือด และอาการอื่นๆของคนไข้ด้วย Real-Time Monitoring System และลงบันทึกในใบรายงานการวางยา

เช็คความดัน ชีพจร ออกซิเจนในเลือด และอาการอื่นๆของคนไข้ด้วย Real-Time Monitoring System และลงบันทึกในใบ รายงานการวางยา
สามารถป้องกันเหตุฉุกเฉินได้ในระหว่างการผ่าตัด

ยิ่งกว่าความปลอดภัย

ยิ่งกว่าความปลอดภัยด้วยระบบ
Smart Exclusive Charge System ของ DA

ทีมแพทย์ DA คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
และทำการผ่าตัดศัลยกรรมด้วยความชำนาญ ประสบการณ์มากกว่า 10ปี