การยกกระชับคิ้ว

ยกกระชับอย่างเป็นธรรมชาติ เนียนเรียบ
พร้อมแก้ปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาไปในคราวเดียวกัน
เวลาผ่าตัด
ประมาณ 1 ชม.
การวางยา วางยา
เฉพาะส่วน
ตัดไหม
7 วันหลังผ่า
การพักฟื้น
3-4 วัน
ไม่ต้อง
นอน รพ.