แม้ว่าหลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก จะไม่มีอาการเจ็บปวดอักเสบ ก็ ควรตรวจสุขภาพทรวงอกหลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอก

การตรวจทรวงอกหลังผ่าตัด
ศัลยกรรมหน้าอก

คุณกำลังกังวลใจหลังการผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอกใช่หรือไม่?

การตรวจสุขภาพทรวงอกหลังการผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอก ที่มีความรู้เกี่ยวกับซิลิโคน

ผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการวินิจฉัยที่ละเอียดและแม่นยำ

ซิลิโคนแตก

ซิลิโคนพับ

หน้าอกแข็ง

ก้อนเนื้อในหน้าอก

น้ำเหลืองคั่ง

เลือด

ซิลิโคนมีปัญหา แต่ไม่แสดงอาการ ภัยเงียบที่

อันตรายยิ่งกว่า

ทำการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอก ผ่าน

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการวินิจฉัยที่

ละเอียดและแม่นยำ

หลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก ควรตรวจสุขภาพทรวงอกเพื่อวิเคราะห์สภาพของซิลิโคน ตำแหน่ง และความเสื่อมสภาพ เป็นต้น
หากตรวจสุขภาพทรวงอกที่ศูนย์ตรวจทั่วไปหรือแพทย์ทั่วไป อาจจะไม่สามารถวินิจฉัยอาการได้อย่างละเอียด เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ไม่พร้อมหรือไม่ทันสมัยเพียงพอ อีกทั้งแพทย์ทั่วไปมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านทรวงอกน้อยกว่าแพทย์เฉพาะทางด้านทรวงอก
เพื่อผลการตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำ และละเอียดยิ่งกว่า ควรทำกับตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอก ผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ที่โรงพยาบาลและศูนย์ตรวจสุขภาพที่น่าเชื่อถือ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДИАГНОСТИКИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

408_img_wave01.jpg

เครื่องอัลตร้าซาวด์(ultrasounds) ธรรมดา

ไม่สามารถแยกแยะก้อนภายในเต้านม (Breast Lesion) ได้อย่างละเอียด ชัดเจน เนื่องจากเห็นไม่ชัด (HDต่ำ)
408_g

เครื่องอัลตร้าซาวด์(ultrasounds) Full HD ของ DA

สามารถแยกแยะก้อนภายในเต้านม (Breast Lesion) ได้อย่างละเอียด ชัดเจน เนื่องจากเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน (HDต่ำ)
เครื่องอัลตร้าซาวด์ (ultrasounds) ธรรมดาจะไม่สามารถแยกแยะก้อนภายในเต้านม (Breast Lesion) ได้อย่างละเอียด ชัดเจน เนื่องจากเห็นไม่ชัด แต่เครื่องอัลตร้าซาวด์ (ultrasounds) Full HD ของ DA สามารถแยกแยะก้อนภายในเต้านม (Breast Lesion) ได้อย่างละเอียด ชัดเจน เนื่องจากเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด ในการตรวจสุขภาพทรวงอก

วิเคราะห์บริเวณที่อาจจะมีก้อนภายในเต้านม(Breast Lesion)

สามารถแยกแยะได้ว่าก้อนเนื้อภายในเต้านม (Breast Lesion) ชิ้นไหนคือก้อนเนื้อดีหรือก้อนเนื้อร้าย

ตรวจก้อนภายในเต้านม (Breast Lesion)

สามารถวิเคราะห์ก้อนเต้านม (Breast Lesion)ได้ โดยวินิจฉัยผ่านการอัลตร้าซาวด์ (ultrasounds) หน้าอก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอก DA
ดูแลคนไข้ที่ผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก ตลอดการกระบวนการผ่าตัด (ก่อนและหลังผ่าตัด)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอกที่ DA สามารถทำ mammotome ที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละบุคคล โดยพิจารณาและวิเคราะห์จากลักษณะหน้าอกของคนไข้
สามารถกำจัดก้อนเนื้อได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อซิลิโคน และไม่ทำลายเนื้อเยื่อ

МАММОТОМ NIDDLE

ในกรณีที่พบเจอเนื้อร้าย (เนื้องอกมะเร็ง)


สามารถส่งคนไข้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซลซึ่งเป็นโรงพยาบาลพันธมิตรกับทาง DA