แม้ว่าหลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก จะไม่มีอาการเจ็บปวดอักเสบ ก็

ควรตรวจสุขภาพทรวงอกหลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอก

การตรวจทรวงอกหลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก

DA X ตรวจสุขภาพภายในทรวงอกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอก

แม้ผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอกมาจากที่อื่น
ก็สามารถตรวจสุขภาพทรวงอกที่ DA ได้