ใช้มาตรการระดับสูงในการป้องกันโควิด-19

โควิด-19 ของ DA

DA COVID-19 CLEAN ZONE

ใช้มาตรการระดับสูงในการป้องกันโควิด-19

โควิด-19 ของ DA

DA COVID-19 CLEAN ZONE

DA มีแผนการและมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ได้ มาตรฐานในระดับสูงสุด

DA มีแผนการและมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ได้ มาตรฐานในระดับสูงสุด

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เป็นประจำสม่ำเสมอ

ตรวจวัดอุณหภูมิ คนที่เข้า-ออกโรงพยาบาลทุกคน

พนักงานทุกระดับต้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เป็นประจำสม่ำเสมอ

ตรวจวัดอุณหภูมิ คนที่เข้า-ออกโรงพยาบาลทุกคน

พนักงานทุกระดับต้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัททำความสะอาด

ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน ด้วยกล้องตรวจจับความร้อน และเครื่องวัดอุณหภูมิ

พนักงานทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ ตามมาตรการ ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัททำความสะอาด

ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน ด้วยกล้องตรวจจับความร้อน และเครื่องวัดอุณหภูมิ

พนักงานทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ ตามมาตรการ ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

มาตรการป้องกันโควิด-19 ของ DA

POINT 01

ที่ โรงพยาบาล DA ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโดยใช้บริการของบริษัท ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

201_bg_02

มาตรการป้องกันโควิด-19 ของ DA

POINT 02

วัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้า-ออกโรงพยาบาลด้วยกล้องตรวจจับความร้อนและเครื่องวัดอุณหภูมิ อีกทั้งทาง DA ได้จัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์สำหรับทุกคน บริเวณทางเข้าโรงพยาบาล และทุกจุด

201_bg_03

มาตรการป้องกันโควิด-19 ของ DA

POINT 03

พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
ตามที่ศูนย์ควบคุมโรคประกาศอย่างเคร่งครัด

icon_01

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัททำความสะอาด

icon_02

ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน ด้วยกล้องตรวจจับความร้อน และเครื่องวัดอุณหภูมิ

icon_03

พนักงานทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ ตามมาตรการ ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

icon_01

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัททำความสะอาด

icon_02

ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน ด้วยกล้องตรวจจับความร้อน และเครื่องวัดอุณหภูมิ

icon_03

พนักงานทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ ตามมาตรการ ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

สามารถไว้วางใจในมาตรการป้องกันโควิด-19 ของ DA

DA คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก และ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องการโควิด-19 อย่าง เคร่งครัด

201_da_doctors
da_building

โรงพยาบาล DA ใหญ่ ปลอดภัย และทันสมัยที่สุดในเกาหลี

DA PLASTIC SURGERY

ขนาดใหญ่ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง ใกล้สถานีรถไฟฟ้ากังนัม

โรงพยาบาล DA เป็นตึกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางกังนัม ออกแบบตกแต่งโดยใช้วัสดุที่ดีและปลอดภัย อุปกรณ์และเครื่องทางแพทย์ทันสมัย ครบครัน ใช้งานได้จริง

บริหารจัดการพื้นที่ภายในโรงพยาบาลไว้อย่างดีเยี่ยมเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ล็อบบี้ แล็บตรวจร่างกาย ห้องปรึกษา ห้องล้างแผล ห้องผ่าตัด และห้องพักฟื้น เป็นต้น

comm_01

บริเวณ Lobby รับรองลูกค้า
ตกแต่งให้ดูอบอุ่นและเป็นส่วนตัว

comm_02

วางแผนการผ่าตัดด้วยความ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

comm_03

ให้คำปรึกษาโดยศัลยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแบบ 1:1

comm_04

ทำการผ่าตัดอย่างเป็นระบบ ปลอดเชื้อ
เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ผ่านเครื่อ
งมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

comm_05

บริเวณ Lobby รับรองลูกค้า
ตกแต่งให้ดูอบอุ่นและเป็นส่วนตัว