การวางยาที่ปลอดภัย คือหัวใจของการผ่าตัด

การวางยาด้วยความปลอดภัยของ DA
Monitoring System

มีทีมวิสัญญีแพทย์ประจำโรงพยาบาล 9 ท่าน