การวางยาที่ปลอดภัย คือหัวใจของการผ่าตัด

การวางยาด้วยความปลอดภัยของ DA
Monitoring System

มีทีมวิสัญญีแพทย์ประจำโรงพยาบาล 5 ท่าน