การจัดเรียงไขมันใต้ตา

ความประทับใจ กับ ดวงตาที่สดใส
ชั่วโมงผ่าตัด
30นาที
วิธีการวางยา
ยาชา
ตัดไหม หลังผ่าตัด
ไม่มี
ระยะเวลาพักฟื้น
2-3วัน หลังการผ่าตัด
นอน รพ
ไม่ต้อง